Introducció

Tradició constructora

LUIS PARÉS és el resultat d’una llarga tradició constructora de caràcter familiar que va arrencar a finals del segle XIX a la localitat barcelonina de Sant Boi de Llobregat. L’activitat constructora s’inicia en el que llavors es denominava el “mestre d’obres”, professionals que van incorporar les arts aplicades del Modernisme per ennoblir els edificis. Amb el temps es treballarà per a clients i arquitectes, alguns dels quals adquiriran renom mundial, com Gaudí, i en obres tan emblemàtiques com la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló. Es va constituir com a societat mercantil al gener de 1972, encara que ja en els anys 30 del segle passat actuava com a empresa individual a nom de Alejo Parés Carbonell i després, des de 1956, a nom de Luis Parés Mestres.

La nostra activitat

L’activitat de l’empresa es centra en obres d’edificació, rehabilitació i urbanització d’obres per a clients públics i privats, treballant per Direccions Facultatives de reconegut prestigi. Hem construït i rehabilitat habitatges, escoles, mercats, hotels, oficines, restaurants, etc., i urbanitzat carrers i sectors urbanístics complets.

El nostre equip

Els treballs comprenen des del moviment de terres fins als acabats finals. Per executar aquestes tasques, l’empresa disposa de directors d’obra titulats i personal d’obra de dilatada experiència, així com dels mitjans tècnics requerits per a cada ocasió.

Memòria Corporativa

Per construir-se un escenari més complet de la nostra activitat, posem a la seva disposició un document que reflecteix la nostra missió i valors, a més d’un portafoli per conèixer els nostres projectes més rellevants.

Consulteu alguns dels nostres projectes seleccionats a continuació