Estratègia i Valors

La nostra estratègia

L’experiència, sumada al caràcter jove i emprenedor del nostre equip, ha marcat l’estratègia empresarial de LUIS PARÉS al llarg de més de 100 anys en el sector de la construcció. Els aspectes principals que defineixen els nostres criteris de gestió i estratègia empresarial són els següents:

Organització orientada al client

Relació directa amb el client durant tot el projecte.

Estructura patrimonial sanejada

Solvència econòmica contrastada que dóna seguretat i confiança a clients i proveïdors.

Gestió activa del capital intel·lectual

Busquem una millora constant de tots els processos.

Formació i motivació de l’equip humà

Equip ben format i amb sòlida experiència en el sector.

Regularitat en el volum d’obra contractada

Busquem creixements sostinguts que permetin mantenir una estructura patrimonial sanejada.

Noves tecnologies de la informació

El seu ús intensiu permet una millora contínua de l’eficàcia operativa.

Especialització

En obres d’edificació (nova planta o rehabilitació) i urbanització.

Concentració en el mercat nacional

Per a una major consolidació dins el sector.

Els nostres valors

Els valors que guien la nostra organització es poden resumir en els següents punts:

Capaços i flexibles

Ens adaptem als nostres clients, solucionem els seus problemes.

Calendaris sagrats

Puntualitat en els terminis, sense concessions.

Pressupostos sense sorpreses

Números molt clars des del principi i durant tota l’obra, sense sorpreses ni confusions.

Coherència professional

Suport tècnic constant buscant solucions òptimes i coherents amb les bones pràctiques constructives i amb la normativa vigent.

Seguretat

Compliment estricte de la legislació laboral vigent. La seguretat dels nostres treballadors és la seguretat i tranquil·litat dels nostres clients.

Consulteu alguns dels nostres projectes seleccionats a continuació