Política de Privacidad

Confidencialitat i protecció de dades

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LUIS PARÉS SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per LUIS PARÉS SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, LUIS PARÉS S.L precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis i / o informació.

Registre de fitxers i formularis

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web o rebre la informació sol·licitada. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’informar-, subscriure, registra’t o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades de caràcter personal.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari o com a conseqüència de l’emplenament del formulari de contacte, seran incorporades a un fitxer titularitat de LUIS PARÉS SL amb CIF / NIF B08284002 i amb domicili a GRAN VIA CARLES III, 124 2n, 08034 BARCELONA, Barcelona tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 des.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informats, exonerant a LUIS PARÉS S.L de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, registre o subscripció.

LUIS PARÉS S.L no respon de la veracitat de les informacions que ens siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

LUIS PARÉS S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

Es exonera LUIS PARÉS S.L de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per LUIS PARÉS S.L sempre que procedeixi de fonts alienes a LUIS PARÉS S.L.

Cookies

El lloc www.luispares.com no utilitza cookies que permetin elaborar un perfil dels gustos i de la navegació de l’usuari, considerant com fitxers físics com informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal.

De tota manera, l’usuari té possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de LUIS PARÉS S.L són el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari i enviar-li informació dels nostres productes i serveis.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, LUIS PARÉS S.L sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

LUIS PARÉS S.L no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.