Aviso Legal

El present avís legal (d’ara endavant “Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.luispares.com (des d’ara, Web “) de LUIS PARÉS, SL amb domicili a GRAN VIA CARLES III, 124 2n, 08034 BARCELONA, Barcelona, ​​i amb CIF / NIF B08284002 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom: 2021, Llibre: 1425, Foli: 162, Seccion: 2a, Fulla: 19937.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre LUIS PARÉS S.L amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interposició o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb LUIS PARÉS S.L.
El titular de la web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de LUIS PARÉS SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de LUIS PARÉS SL Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de LUIS PARÉS S.L té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.